Hrvatska Katolicka Misija Dortmund

Vrijeme kroz godinu

Liturgijsko vrijeme kroz godinu traje trideset i cetiri tjedna. Ima dva dijela. Prvi dio pocinje iza Krstenja Gospodinova i traje do srijede pepelnice. Drugi dio od Svetkovine Duhova do prve nedjelje Adventa. Svete Mise Dortmund 10 00 Lippstadt 12 30.  Liturgijska boja je zelena.

Osim navedenih boja za vremena u crkvenoj godini na dane svetih mucenika te o svetkovini Duhova nosi se crvena boja, a na mrtvi dan te  u misama za pokojne umjesto crne boje dopusteno je upotrijebiti ljubicastu boju, a o svetkovinama Bogorodice u nekim krajevima se nosi svjetlo plava boja. Tako da imamo sedam  liturgijskih boja: ljubicasta, bijela, zelena, crvena, ruzicasta, svjetlo plava i crna.