Put križa.

Pobožnost Križnoga puta može se uvijek moliti, a posebno se moli u korizmeno vrijeme.

Put križa.

Tekst križnog puta, možete preuzeti ovdje: