Raspored svetih misa

Svete mise u Dortmundu slavimo u crkvi sv. Alojzija Altenderner Str. 67 44329 Dortmund

Nedjelja

9 30  – 9 50 krunica

10 00 sveta misa pro populo – za narod

Ponedjeljak

10 00 sveta misa ad intentiam dantis – na nakanu darovatelja

Petak prvi u mjesecu

18 00 sveta misa ad intentiam dantis – na nakanu darovatelja

Na blagdane koji padnu na radni dan

18 00 sveta misa ad intentiam dantis – na nakanu darovatelja

Svete mise u Lippstadtu slavimo u crkvi sv. Josipa u Josepfstraße 6  59555  Lippstadt

Nedjelja

12 30 sveta misa ad intentiam dantis – na nakanu darovatelja

Prva subota u mjesecu  – slavi se Vorabendmesse

18 00 sati ispovijed

19 00 sveta misa ad intentiam dantis – na nakanu darovatelja

Sveta Misa u Hammu služi svake prve nedjelje u mjesecu u 13 00.

Crkva St. Bonifatius, Alter Uentroper Weg 162, 59071 Hamm.

Dobrodošli!