Raspored svetih misa

Svete mise Dortmund

Svete mise u Dortmundu slavimo u crkvi sv. Josipa Heroldstraße 13 44145 Dortmund

Nedjelja

9 00  – 9 20 krunica

9 30 sveta misa pro populo – za narod

Ponedjeljak

9 30 sveta misa ad intentiam dantis – na nakanu darovatelja

Petak prvi u mjesecu

19 00 sveta misa ad intentiam dantis – na nakanu darovatelja

Na blagdane koji padnu na radni dan

19 00 sveta misa ad intentiam dantis – na nakanu darovatelja

Svete mise Lippstadt

Svete mise u Lippstadtu slavimo u crkvi sv. Josipa u Josepfstraße 6  59555  Lippstadt

Nedjelja

12 00 sveta misa ad intentiam dantis – na nakanu darovatelja

Prva subota u mjesecu  – slavi se Vorabendmesse

18 00 sati ispovijed

19 00 sveta misa ad intentiam dantis – na nakanu darovatelja

Svete mise Hamm

Sveta Misa u Hammu služi se za početak svake druge nedjelje u mjesecu.

U crkvi St. Bonifatius, Alter Uentroper Weg 162, 59071 Hamm.

Konkretno, 11.9.2022 godine u 15 sati je Sveta Misa.

Dobrodošli!