Euharistija

Sakramenat Tijela i Krvi Kristove

Sakramenat Euharistije i slavlje Prve Pričesti

Crkva je sakrament Euharistije oduvijek smatrala najuzvišenijim sakramentom, središtem i vrhuncem svega kršćanskog života.

Euharistija je ustanovljena na posljednjoj večeri od samog Krista. U euharistiji je u najpotpunijem smislu prisutan Isus Krist od kojeg svi sakramenti dobivaju spasiteljsku snagu. Možemo reći da je euharistija u stanovitom smislu izvor svih ostalih sakramenata.

U Misi, snagom Duha Svetoga, pod prilikama posvećenog kruha i vina, postaju prisutni Kristovo Tijelo i Krv. Najbitniji dio mise je posvećenje kruha i vina izgovaranjem Isusovih riječi s Posljednje večere. Tada Duh Uskrslog Isusa postaje sveprisutan među nazočnim vjernicima. Taj čin zovemo pretvorba”. Blagovanje Kristova Tijela i Krvi, pod prilikama posvećenog kruha i vina zove se Pričest.

Slavlje Prve Svete Pričesti u našoj misiji je uvijek u subotu pred Mali Uskrs u 15 00 sati.

Ukoliko neko dijete želi pristupiti prvoj pričesti potrebno je: