Raspored župnog vjeronauka - vjeronauk se odvija dva puta mjesečno po dva školska sata

Prvopričesnici

9:00 – 11:00

Krizmanici

11:00 – 13:00

1., 2.,4., 5., 6. razred

13:00 – 14:00

Župni vjeronauk u našoj misiji

Župni vjeronauk se održava dva puta mjesečno po dva sata u Altenderner Str 67 44329 Dortmund.

Župni vjeronauk za sve razrede vodi pastoralna suradnica mag.theol Jelena Radovanović.

Za sva pitanja vezano uz vjeronauk možete se javiti pastoralnoj suradnici:

 

mag. theol Jelena Radovanović

mobil: 0179 4098832
e-mail.: jelena.ljoljic2@gmail.com