ŽENIDBA

Ženidba - zaručnički tečaj - administracija

Za vjenčanje je potrebno:

  • Prijaviti vjenčanje na vrijeme zbog termina u crkvi i administracije ukoliko je vjenčanje izvan misije
  • Ako je vjenčanje izvan misije dogovorti sa župnikom vjenčateljem točno što treba od papira za vjenčanje
  • Svakako obaviti zaručnički tečaj koji je u našoj misiji organiziran dva puta godišnje: početak Ožujka März i početak Rujna September

Kumovi na vjenčanju su samo svjedoci, pa po sebi i ne moraju biti kršćani, iako se preporuča.