Sveta potvrda - Krizma

Riječ Potvrda dolazi od latinske riječi confirmatio ili od temeljnog glagola firmare što znači učvrstiti, ojačati. Zato taj sakrament svete Potvde još nazivamo Firma. Zovemo ga također i Krizma što dolazi od krizme tj. svetog ulja što ga biskup posvećuje na Veliki četvrtak, a njime se pomazuju krizmanici.

Oni koji primaju ovaj sakrament nazivamo potvrđenici, krizmanici ili firmanici. Trajni učinci ovog sakramenta jesu rast u Duhu i svjedočenje i branjenje vjere.
Potvrda, kao što i samo ime govori, je sakrament kojim osoba potvrđuje svoju vjeru i svoju pripadnost Crkvi. Redoviti djeljitelj sakramenta Krizme je biskup. Krizma je sakrament kršćanske zrelosti.

Krizmanik treba redovito dolaziti na župni vjeronauk.

Za svaki dolazak na vjeronauk krizmanik će dobiti potpis, a za svaki dolazak na svetu misu krizmanik dobiva pečat. Potpis i pečat se računaju kao jedan dolazak, a potrebno je skupiti 72 dolaska kako bi krizmanik primio sakrament Krizme.

Važno je imati na umu da vrijeme nakon Krizme nije vrijeme napuštanja Crkve, nego vrijeme istinskog svjedočenja i življenja vjere i opredijeljenosti za Isusa.

Potrebni dokumenti za svetu Potvrdu (Krizmu):

Roditelji svakog od kandidata, na početku vjeronaučne i školske godine, na roditeljskom sastanku, dobijaju prijavnicu za krizmu. Tu prijavnicu, ispunjenu, kandidati daje vjeroučiteljici najkasnije do 15. listopada. Svi ostali dokumenti koji su potrebni moraju biti predani do 20. prosinca, a ako to nije moguće tada je o tome potrebno obavijestiti župni ured ili vjeroučiteljicu.

  • Prijavnica za KrizmuPrijavnica za Krizmu
  • Potvrdu o krštenju, ako krizmanik nije kršteni u HK Misiji Dortmund. Potvrdu donose iz župe u kojoj su kršteni.

Uvjeti za kuma/ -u:

  • treba dostaviti potvrdu o kumstvu (Patenschein). Kumovi ovu potvrdu donose iz župe u kojoj žive.

Kum/ -a ne može biti:

  • onaj koji je rastavljen i ponovno civilno oženjen, koji živi u izvanbračnoj zajednici odnosno koji živi nevjenčano, sve dok ne sklopi sakrament ženidbe.