Lektori - Čitači Svetog Pisma u Liturgiji

Lektor (lat. lector: čitač ≃ legere: čitati )

Čitač je vjernik čije je pravo i dužnost čitati Sveto Pismo za vrijeme misne liturgije. Čita razne djelove osim Evanđelja tj. samo čitanja iz Starog zavjeta i apostolskih Poslanica. Reforma Drugog vatikanskog sabora zadržala je niži crkveni red čitača.

Uveo ga je papa Higin, kad je uveo „manje“ Božanske službe radi ispomoći Crkvi i „većim“ službama. Dok u „veće“, koje su uspostavili apostoli spadaju đakonat, prezbiterat (svećenstvo) i episkopat (biskupska služba), u manje spadaju ostijarij, lektor, egzorcist, akolit i subđakon. Lektor čita tekstove iz Biblije, biskupskih i svećeničkih tekstova upućenih vjernicima.

U ranom kršćanstvu su se ove niže službe nazivale i nižim redovima. Dio je do kraja ostao samostalna služba, dok je dio ostao kao „stuba“ prema svećeništvu. Svim su se kandidatima za svećeništvo dijelile posebnim obredom, koji je po sebi već prestao biti znakom. Stoga ga je Drugi vatikanski sabor i dokinuo.

Lektori ili čitači u našoj misiji su:

 • Ćirilo Čelan
 • Ivona Čelan
 • Vedran Martin Gubić
 • Martina Klobučar
 • Ana Kegalj
 • Mila Mamuza
 • Julija Mamuza
 • Lucia Kegalj
 • Dragana Štruml
 • Jelena Garić
 • Marina Stadelhofer
 • Slađana Saccomando
 • Ana Vukančić