Pastoralni Team hrvatske katoličke misije Dortmund

Misionar

Kontakt:

Mobil.: 0171/ 128 4553

Tel.: 0231 814 785

Email: donzrinko@gmail.com

Facebook: HKM Dortmund

Pastoralna suradnica misije 

Kontakt:

Mobil.: 0179/409 8832

Tel.: 0231 814 785

E-Mail: jelena.radovanovic@pastoral.erzbistum-paderborn.de

Radno vrijeme i adresa župnog ureda:

ponedjeljkom: 10:00 – 12:00 sati

utorkom: 16:00 – 18:00 sati

Altendernerstr. 67, 44329 Dortmund

 

Kontakt: 

Tel.: 0231 814 785

Mobil.: 0176/8481 3284

E-Mail: katarina.kresic@pastoral.erzbistum-paderborn.de