Cista srijeda Sveta Misa 19 00 obred pepeljanja

Crkva Svetog Josipa Dortmund, Heroldstrasse 13 , 44147 Dortmund
Sveta Misa pok Dragica

Gospodine smiluj se